Wyniki wyszukiwania dla "merge"

14 odpowiedzi

Jak zaimportować istniejące repozytorium Git do innego?

Mam repozytorium Git w folderze o nazwieXXXi mam drugie repozytorium Git o nazwieYYY.Chcę zaimportowaćXXX repozytorium doYYY repozytorium jako podkatalog o n...

2 odpowiedź

Scal dwie posortowane listy linków

5 odpowiedzi

Pliki wymienione jako oczekujące zmiany podczas scalania, które się nie zmieniły?

Mieliśmy to więcej niż kilka razy, gdy uznaliśmy to za coś więcej niż fuks w tym momencie. Kiedy łączymy się z powrotem po tym, jak uzupełnimy naszą gałąź, b...

1 odpowiedź

Licznik porównań

2 odpowiedź

Dlaczego po scaleniu GIT mówi „już aktualne”, ale nadal istnieją różnice między gałęziami?

Początkowo pracowałem w gałęzi „newfeature” i zostałem wezwany, aby pilnie naprawić błąd w gałęzi live. Stworzyłem gałąź dla tego „ogólnego utrzymania”, wyko...

3 odpowiedź

Przenieś plik / katalog, ale nadal łatwo łącz zmiany?

Przeczytałem w różnych często zadawanych pytaniach

2 odpowiedź

Łączenie wielu ramek danych z pandami z nakładającymi się nazwami kolumn?

8 odpowiedzi

Połącz kolumnę, aby usunąć NA

Mam kilka kolumn w R i dla każdego wiersza zawsze będzie wartość w jednym z nich, reszta będzie NA. Chcę połączyć je w jedną kolumnę z wartością inną niż NA....

2 odpowiedź

łącz dwa pliki według klucza, jeśli istnieje w pierwszym skrypcie pliku / bash [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Złączenie wewnętrzne dwóch plików tekstowych [/questions/13272717/inner-join-on-two-text-files] 5 odpowiedzi Mam dwa pliki z kolumnami posortowanymi według wartości pierwszej kolumny i chcę je scalić ...

4 odpowiedź

Scalanie plików w Sublime z Sublimerge za pomocą wiersza poleceń

Próbuję znaleźć lepszą opcję scalania plików i chciałem wypróbować Sublime, ponieważ moja praca jest wykonywana przy jej użyciu. więc zainstalowałem Sublimer...