Wyniki wyszukiwania dla "flush"

1 odpowiedź

EntityManger flushmode w JDBC

2 odpowiedź

Czy mimo to programowalnie opróżnić bufor w log4net

Używam log4net z AdoNetAppender. Wygląda na to, że AdoNetAppender maMetoda spłukiwania. Czy i tak mogę to nazwać z mojego kodu?Próbuję utworzyć stronę admini...

1 odpowiedź

Opróżnij gniazdo w Pythonie

Czy istnieje sposób w Pythonie na opróżnienie gniazda po wysłaniu żądania i poprawnym uzyskaniu informacji?Mam gniazdo, które służy do wysyłania różnych pole...

3 odpowiedź

Czyszczenie bufora portu szeregowego

3 odpowiedź

Co oznacza spłukiwanie bufora?

Uczę się C ++ i znalazłem coś, czego nie rozumiem:Bufory wyjściowe można jawnie opróżnić, aby wymusić zapisanie bufora. Domyślnie czytanie

2 odpowiedź

Socket tcp c # jak wyczyścić bufor wejściowy?

Piszę aplikację na telefon z systemem Windows i muszę komunikować się z serwerem i przesyłać dane. SERVER jest napisany w C ++ i nie mogę go modyfikować. KLI...

6 odpowiedzi

Czy odczyt z stdin flush stdout?

3 odpowiedź

Dlaczego fprintf nie pisze bezpośrednio do pliku, chyba że użyto fflush ()?

4 odpowiedź

Kiedy opróżnić plik w Go?

Kiedy trzeba to zrobićspłukiwanie do pliku?Nigdy tego nie robię, ponieważ dzwonię do File.Close i myślę, że jest automatycznie spuszczany, prawda?

3 odpowiedź

Doctrine2 - Pobierz identyfikator jednostki przed opróżnieniem

Czy jest jakiś sposób na uzyskanie identyfikatora podmiotu przed utrzymaniem / opróżnieniem? Mam na myśli: