Wyniki wyszukiwania dla "shared-folders"

2 odpowiedź

Jak mogę utworzyć folder udostępniony z wiersza poleceń systemu Windows?

O ile mi wiadomo, odbywa się to za pośrednictwem

2 odpowiedź

Kod VB.NET do konwersji współużytkowanej ścieżki lokalnej na ścieżkę UNC

Mamy