Wyniki wyszukiwania dla "grunt-contrib-watch"

1 odpowiedź

Jak zmodyfikować pomostowe zadania obserwacyjne na podstawie zmienionego pliku?

Piszę program node.js, który będzie oglądał katalog wypełniony dużą (300-ha) ilością projektów scss. Grunt-watch (uruchamiany przez moduł węzła lub samodziel...

5 odpowiedzi

grunt watch livereload Błąd krytyczny: Port 35279 jest już używany przez inny proces

4 odpowiedź

Grunt z kompasem i zegarkiem kompiluje się powoli