Wyniki wyszukiwania dla "urwid"

2 odpowiedź

Błędny wiersz poleceń po uruchomieniu programu Python

Poniższy kod tworzy układ i wyświetla tekst w układzie. Następnie układ jest wyświetlany na ekranie konsoli za pomocą modułu wyświetlania surowego zUrwid bib...

1 odpowiedź

„AttributeError” podczas próby utworzenia ekranu konsoli za pomocą urwid

poniższy kod tworzy układ i wyświetla tekst w układzie. Następnie układ jest wyświetlany na ekranie konsoli przy użyciu surowego modułu wyświetlania z biblio...

1 odpowiedź

Jak tworzyć zagnieżdżone skrzynki listy w urwidcie?

Czy jest możliwe, aby umieścić ListBoxes wewnątrz SimpleListWalkers? Próbuję utworzyć zagnieżdżone listy ListBox, ale mam ten błąd: