Autorotacja pojedynczego UIViewController w iOS 6 za pomocą UITabBar

Mam aplikację, która działa tylko wPortrait Mode, ale jest jeden widok, który może wyświetlać wideo, więc chcę, aby ten widok działał również wlandscape mode, ale w iOS 6 nie wiem, jak mogę to zrobić, teraz mam to:

W AppDelegate.m mam:

self.window.rootViewController = myTabBar;

następnie w streszczeniu projektu:

i odkryłem, że w systemie iOS 6 do wykrywania rotacji widoku muszę to zrobić:

- (NSUInteger)supportedInterfaceOrientations {
return UIInterfaceOrientationMaskAll;
}

// Tell the system It should autorotate
- (BOOL) shouldAutorotate {
return YES;
}

więc wstawiam powyższy kod tylko w moimUIViewController które chcę używać także w krajobrazie, ale nie pracuj, każdy wie, jak mogę to zrobić? Chcę tylko autorotate, gdy pokażę wideo.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion