Tryb Portret i Krajobraz w iOS6

Podczas aktualizacji mojej aplikacji do standardu iOS6 portret / krajobraz zniknął. Ir działał idealnie, gdy budowałem z Xcode 3. Ale teraz, używając najnowszego Xcode i najnowszego SDK, rotacja zniknęła i jest zawsze w trybie portretowym. Bez względu na to, co umieściłem w „Obsługiwane orientacje interfejsu”. Kod, którego użyłem do uzyskania rotacji, wydaje się nie mieć żadnego efektu. Miałem te linie.

- (BOOL)shouldAutorotateToInterfaceOrientation:(UIInterfaceOrientation)toInterfaceOrientation
{
  switch (toInterfaceOrientation) {
    case UIInterfaceOrientationPortrait:
    case UIInterfaceOrientationLandscapeLeft:
    case UIInterfaceOrientationLandscapeRight:
      return YES;
    default:
      return NO;
  }
}

Jak się zmienić i co mogę zmienić, aby ponownie działało?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion