Wyniki wyszukiwania dla "ioc-container"

2 odpowiedź

Błąd „Wykryto zależność składnika okrągłego Autofac”

Jestem nowym użytkownikiem IoC i korzystam z Autofac w moim obecnym projekcie.Mam następujące 2 klasy:

2 odpowiedź

Czy MS PnP Unity skanuje złożenia, takie jak StructureMap?

WUżywanie StructureMap 2.5 do skanowania wszystkich złożeń w folderze, widzimy, że używa StructureMap

2 odpowiedź

Używanie Unity do wstrzykiwania obiektów do instancji IValueConverter

Mam projekt IValueConverter w projekcie Silverlight 5, który konwertuje dane niestandardowe na różne kolory. Muszę odczytać rzeczywiste wartości kolorów z ba...

4 odpowiedź

Wstrzykiwanie zależności do klas modelu domeny za pomocą Nhibernate (ASP.NET MVC + IOC)

Buduję aplikację ASP.NET MVC, która wykorzystuje podejście DDD (Domain Driven Design) z dostępem do bazy danych obsługiwanym przez NHibernate. Mam klasę mode...

1 odpowiedź

Batch rejestrujący wszystkie implementacje ogólnego interfejsu z Ninject

2 odpowiedź

Rejestruj typy na podstawie klasy bazowej

5 odpowiedzi

Czy istnieje wzorzec do inicjowania obiektów utworzonych za pomocą kontenera DI

1 odpowiedź

Castle Windsor - rejestracja IoC dla otwartych interfejsów ogólnych?

Czy Castle Windsor zezwala na rejestrację otwartego interfejsu ogólnego lub czy muszę osobno zarejestrować każdą możliwą do wpisania instancję?Przykład - pon...

4 odpowiedź

Simple Injector: klasy Factory, które muszą tworzyć klasy z zależnościami

Mam klasę fabryczną, która tworzy kilka różnych typów klas. Fabryka jest zarejestrowana w kontenerze. Jaki jest zalecany sposób tworzenia klas w fabryce, bio...

4 odpowiedź

Wiosna zamówiona lista ziaren