Wyniki wyszukiwania dla "null-pointer"

12 odpowiedzi

Czy mogę użyć if (pointer) zamiast if (pointer! = NULL)?

3 odpowiedź

Czy odwołanie zerowego wskaźnika jest prawidłowe pod względem wielkości operacji [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Dlaczego mój program nie segreguje, gdy wyłapuję wskaźnik NULL wewnątrz malloc? [/questions/13574421/why-doesnt-my-program-seg-fault-when-i-dereference-a-null-pointer-inside-of-mal] 4 odpowiedzi Natknąłem się ...

2 odpowiedź

Jaki jest narzut typu opcji Rusta?