Wyniki wyszukiwania dla "code-first-migrations"

3 odpowiedź

Jak dodać nową migrację pierwszego kodu z nowo wygenerowaną bazą danych?

Włączyłem migracje oparte na kodach w moim projekcie ramowym encji i dodałem kilka migracji, które wykonują takie czynności, jak zmiana nazw tabel. Usunąłem ...

7 odpowiedzi

Entity Framework Code First Migrations - Enable-Migrations kończy się niepowodzeniem

Próbowałem użyć migracji pierwszego kodu i odniosłem ograniczony sukces, ale jedną z rzeczy, które się pomyliłem, było to, że nie udało mi się powiedzieć, kt...

3 odpowiedź

Automatyczne migracje dla ASP.NET SimpleMembershipProvider

Próbowałem użyć automatycznych migracji w moim nowym projekcie MVC 4, ale jakoś nie działa. japo tym wpisie na blogu krok po kroku.Dodałem zmiany do

4 odpowiedź

EF5 Migrations - Błąd powielania / ponownego definiowania zmiennej po usunięciu ograniczeń | Problem z użyciem polecenia SQL GO

7 odpowiedzi

ASP.NET MVC 4, Migrations - Jak uruchomić „update-database” na serwerze produkcyjnym

2 odpowiedź

Wygeneruj pełny skrypt SQL z EF 5 Code First Migrations

4 odpowiedź

Dodanie instrukcji „GO” do migracji Entity Framework

3 odpowiedź

Kod EF5 Najpierw - zmiana typu kolumny z migracjami

8 odpowiedzi

EF CodeFirst: Albo parametr @objname jest niejednoznaczny, albo zastrzeżony @objtype (COLUMN) jest nieprawidłowy

2 odpowiedź

Kod Entity Framework Najpierw: relacje jeden-do-wielu i wiele-do-wielu do tej samej tabeli