USUŃ Z LICZNIKA (*) w MySQL

Ok, więc jest już kilka postów na tej i jeszcze mniej w Internecie. Dosłownie wypróbowałem każdy z nich i nie mogę nic zrobić. Mam nadzieję, że ktoś tutaj może zlitować się nade mną :)

Oto dane, z którymi pracuję. Chcę usunąć wszystkie te rekordy.

<code>SELECT
part_desc, count(*) as rec_num
FROM ag_master
GROUP BY part_desc HAVING COUNT(*) > 1000;

+--------------------------------------+---------+
| part_desc              | rec_num |
+--------------------------------------+---------+
| SILICON DELAY LINE, TRUE OUTPUT   |  1092 |
| LOADABLE PLD             |  1401 |
| 8-BIT, FLASH, 8 MHz, MICROCONTROLLER |  1411 |
| FPGA                 |  1997 |
| 8-BIT, MROM, 8 MHz, MICROCONTROLLER |  3425 |
+--------------------------------------+---------+
5 rows in set (0.00 sec)
</code>

Najbliższy kod znaleziony przeze mnie jest pokazany poniżej. Składnia sprawdza ok i działa, jednak wydaje się, że zawiesiła bazę danych. Pozwoliłem mu działać tak długo, jak 10 minut i nic się nie dzieje, więc go przerywam.

<code>DELETE
FROM ag_master
WHERE part_id IN (
 SELECT part_id
 FROM ag_master
 GROUP BY part_desc
 HAVING COUNT(*) > 1000
);
</code>

Oto plan wyjaśniania w tabeli tmp

<code>mysql> EXPLAIN SELECT * FROM ag_master WHERE part_desc IN (SELECT part_desc FROM tmp);
+----+--------------------+-----------+--------+---------------+------+---------+------+--------+-------------+
| id | select_type    | table   | type  | possible_keys | key | key_len | ref | rows  | Extra    |
+----+--------------------+-----------+--------+---------------+------+---------+------+--------+-------------+
| 1 | PRIMARY      | ag_master | ALL  | NULL     | NULL | NULL  | NULL | 177266 | Using where |
| 2 | DEPENDENT SUBQUERY | tmp    | system | NULL     | NULL | NULL  | NULL |   1 |       |
+----+--------------------+-----------+--------+---------------+------+---------+------+--------+-------------+
2 rows in set (0.00 sec)
</code>

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion