Jak wstrzymać skrypty aplikacji do czasu zakończenia obliczania arkusza kalkulacyjnego

Ponieważ arkusze kalkulacyjne Google nie obsługują iteracji, napisałem własny, prosty skrypt aplikacji, aby dostosować dane wejściowe w oparciu o obliczenia wyników arkusza kalkulacyjnego. Jednak po zmianie zmiennej wejściowej arkusz kalkulacyjny ponownie oblicza, ale wydaje się, że skrypty aplikacji nie czekają na ponowne obliczenie, więc kończę odzyskiwanie takich wartości, jak „Myślenie ...” lub „#NA”. Czy istnieje sposób na wstrzymanie skryptu i oczekiwanie na zakończenie obliczeń przed przejściem do następnego wiersza w skrypcie?

Obecnie używam pętli do oglądania komórki, ale chciałem się dowiedzieć, czy istnieje bardziej elegancki sposób na wstrzymanie wykonania, dopóki arkusz nie zostanie obliczony.

Piszę wiele makr Excela, a Excel VBA zawsze czeka na zakończenie obliczeń, zanim przejdzie do następnego wiersza w kodzie. Wygląda na to, że skrypt aplikacji nie robi tego, więc mam nadzieję, że jest to prosty sposób.

Drugie pytanie: ponieważ ta iteracja może zająć trochę czasu, w jaki sposób można przerwać i zakończyć działanie skryptu? Nie mogę znaleźć sposobu, aby to zrobić.

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion