Ustaw selektor przycisku (podczas zdarzenia kliknięcia) w czasie wykonywania? (Cocoa: Mac Project)

Każdy pomysł, jak ustawić selektor przycisków w czasie wykonywania (na zdarzeniu kliknięcia) dla mac (nie IOS)

Mam kontroler widoku z przyciskiem zadeklarowanym jako wylot:

#import <Cocoa/Cocoa.h>

@interface MyView : NSView
@property (assign) IBOutlet NSButton *MyBtn;

mogę uzyskać dostęp do tego butonu za pomocą czegoś takiego:

MyView * v;
.
.
.
[v MyBtn]

Nie znalazłem opcji „addTarget” jak na kakao. Jedynym wyborem jest „setTarget (id)”

Używam Xcode 4.4.1 dla lwa górskiego osx

każda sugestia byłaby doceniana. dzięki

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion