Jak pozorować kontekst kontrolera za pomocą moq

Wypróbowuję ramy MOQ i teraz mam barierę. Poniższy test jednostkowy kończy się niepowodzeniem, ponieważ rzeczywista wartość właściwości ViewName jest pustym łańcuchem.

Czy ktoś mógłby wskazać mi właściwy kierunek, dlaczego nie przechodzi testu?

[TestMethod]
public void Can_Navigate_To_About_Page()
{
  var request = new Mock<HttpRequestBase>();
  request.Setup(r => r.HttpMethod).Returns("GET");
  var mockHttpContext = new Mock<HttpContextBase>();
  mockHttpContext.Setup(c => c.Request).Returns(request.Object);

  var controllerContext = new ControllerContext(mockHttpContext.Object, 
                new RouteData(), 
                new Mock<ControllerBase>().Object);
  var controller = new HomeController();

  controller.ControllerContext = controllerContext;
  var result = controller.About() as ViewResult;

  Assert.AreEqual("About", result.ViewName);
}

Poniższe informacje dają także pustą nazwę ViewName.

    HomeController controller = new HomeController();
    ViewResult result = controller.About() as ViewResult;
    Assert.IsNotNull(result);
    Assert.AreEqual("About", result.ViewName);

Z przykładów w Internecie, które demonstrują drwiny, a także dobre TTD, jestem po prostu zdezorientowany, co do innych instalacji, których potrzebuję, aby wykonać jeden z powyższych przykładów pierwszego testu jednostkowego.

Twoje zdrowie,

Andrzej

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion