Niezdefiniowane odwołanie do `_imp__glewInit @ 0 '

Tak wiele razy zbudowałem libelę. Moja ostatnia kompilacja usunęła niezdefiniowane odniesienia do wszystkich funkcji modułu cieniującego, takich jakglCreateShader(). Myślę, że ta kompilacja jest poprawna, ponieważ to odkryłemCode:Blocks może otwierać projekty Visual Studio 6.0, aby mieć wszystko dla mnie.

Mogę skompilować moją aplikację bez wywoływaniaglewInit() ale skutkuje to SEGFAULT, kiedyglCreateShader() jest nazywany. Który jest spowodowany brakiem inicjalizacji.

Muszę go włączyć, ale nie pozwoli mi to XD

linki: mingw32, glew32, opengl32, glu32, glut32

IDE: Code :: Blocks

Kompilator: MinGW32

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion