Zapisywanie wątków w plikach pdf za pomocą matplotlib

Chcę zapisać więcej niż 1 działkę do pliku pdf. Oto mój kod:

import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.backends.backend_pdf import PdfPages

def function_plot(X,Y):
  plt.figure()
  plt.clf()

  pp = PdfPages('test.pdf')

  graph = plt.title('y vs x')
  plt.xlabel('x axis', fontsize = 13)
  plt.ylabel('y axis', fontsize = 13)
  pp.savefig(graph)


function_plot(x1,y1)
function_plot(x2,y2)

Wiem, że moje pomysły są pomieszane, ale nie mogę znaleźć sposobu na napisanie kodu. Chodzi o to, że moje wykresy muszą mieć oznaczoną oś x i y.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion