Czy możliwe jest zdefiniowanie stałej klasy wewnątrz Enum?

Python 3.4 wprowadza nowy modułenum, co dodajetyp wyliczeniowy do języka. Dokumentacja dlaenum.Enum zapewniaprzykład aby pokazać, jak można go rozszerzyć:

>>> class Planet(Enum):
...   MERCURY = (3.303e+23, 2.4397e6)
...   VENUS  = (4.869e+24, 6.0518e6)
...   EARTH  = (5.976e+24, 6.37814e6)
...   MARS  = (6.421e+23, 3.3972e6)
...   JUPITER = (1.9e+27,  7.1492e7)
...   SATURN = (5.688e+26, 6.0268e7)
...   URANUS = (8.686e+25, 2.5559e7)
...   NEPTUNE = (1.024e+26, 2.4746e7)
...   def __init__(self, mass, radius):
...     self.mass = mass    # in kilograms
...     self.radius = radius  # in meters
...   @property
...   def surface_gravity(self):
...     # universal gravitational constant (m3 kg-1 s-2)
...     G = 6.67300E-11
...     return G * self.mass / (self.radius * self.radius)
...
>>> Planet.EARTH.value
(5.976e+24, 6378140.0)
>>> Planet.EARTH.surface_gravity
9.802652743337129

Ten przykład pokazuje również problem zEnum: wsurface_gravity() metoda właściwości, stałaG jest zdefiniowany, który normalnie byłby zdefiniowany na poziomie klasy - ale próba zrobienia tego wewnątrzEnum po prostu dodałby go jako jeden z elementów enum, więc zamiast tego został zdefiniowany wewnątrz metody.

Gdyby klasa chciała użyć tej stałej w innych metodach, musiałaby być tam również zdefiniowana, co oczywiście nie jest idealne.

Czy istnieje sposób na zdefiniowanie stałej klasy wewnątrzEnumlub jakieś obejście w celu osiągnięcia tego samego efektu?

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion