Zdarzenie zmiany pola tekstowego jQuery nie uruchamia się, dopóki pole tekstowe nie straci ostrości?

Odkryłem, że zdarzenie zmiany jQuery na polu tekstowym nie uruchamia się, dopóki nie kliknę poza polem tekstowym.

HTML:

<input type="text" id="textbox" />

JS:

$("#textbox").change(function() {alert("Change detected!");});

Widziećdemo na JSFiddle

Moja aplikacja wymaga, aby zdarzenie było uruchamiane przy każdej zmianie postaci w polu tekstowym. Próbowałem nawet użyć keyup ...

$("#textbox").keyup(function() {alert("Keyup detected!");});

... ale wiadomo, że zdarzenie keyup nie jest uruchamiane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy i wklejeniu.

Jakiekolwiek obejście? Czy obaj słuchacze będą mieli jakieś problemy?

questionAnswers(7)

yourAnswerToTheQuestion