Android facebook signin dla Spring Social webapp

Obecnie opracowuję aplikację internetową z Spring Social and Spring Security. W aplikacji internetowej konkretni użytkownicy mogą logować się na Facebooku za pomocąProviderSignInController. Gdy członkowie personelu uwierzytelniają się za pomocą FB, są także programowo zalogowani do mojej lokalnej aplikacji internetowej z Spring Security. Ta koncepcja jest dostosowana zwiosenno-społeczna prezentacja. Spring Social umożliwia uwierzytelnionym użytkownikom tworzenie zdarzeń, które są również tworzone na stronie Facebooka.

Teraz chcę napisać aplikację na Androida, która umożliwia użytkownikom publikowanie w mojej księdze gości i przeglądanie / tworzenie wydarzeń za pośrednictwem mojej aplikacji internetowej. Moje pytanie brzmi teraz, jak zrealizować podpis z mojej aplikacji andoid. W mojej aplikacji internetowej:UsersConnectionRepository mapuje konta na Facebooku na konta lokalne. Czy mogę po prostu ponownie wykorzystać te dane i zalogować się z mojej aplikacji na Androida w taki sam sposób, jak z aplikacji internetowej?ProviderSignInController dodaje mapowanie ścieżki dlahttp://_webapp_/signin/facebook który przekierowuje do strony logowania na Facebooku. Czy można to zrobić za pomocą WebView na Androida?

Patrząc nawiosna-android-facebook-klient Jestem zmieszany. Ten przykład wydaje się ręcznie zarządzać uwierzytelnianiem OAuth. Ale nie doszedłem jeszcze do tego, czy jest to sposób na przejście, czy po prostu inna możliwość wdrożenia, gdy w tle nie ma innej aplikacji internetowej, która już zarządza uwierzytelnianiem.

Wszelkie opinie są mile widziane. Dzięki.

Jeyp

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion