uzyskać parametry żądania w Tastypie

Buduję API REST dla mojej aplikacji, która używa bazy danych NoSQL (Neo4j) przy użyciu Tastypie.

Więc zastąpiłem kilka głównych metod tej klasytastypie.resources.Resource aby to zrobić, a obecnie walczy o wdrożeniedef obj_get_list(self, request=None, **kwargs): który ma zwrócić listę obiektów.

Właściwie chcę przekazać parametr do tej metody za pośrednictwem adresu URL (coś takiegohttp://127.0.0.1:8000/api/airport/?query='aQuery' ), a następnie wykonaj zapytanie oparte na tym parametrze.

Problem polega na tym, że prośba jestNone więc nie mogę uzyskać jego parametru!

Podczas drukowania zmiennej kwargs widzę to:

{'bundle': <Bundle for obj: '<testNeo4Django.testapp.api.Airport object at 0x9d829ac>' and with data: '{}'>}

Dzięki za pomoc

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion