Wiele plików cookie PHP nie działa na przeglądarce iPad / iPhone

Moja aplikacja to koszyk e-commerce oparty na iframe; sesja koszyka jest przechowywana w domenie dostępu. Gdy użytkownik sprawdza, czy iframe wdraża wyskakujące okienko logowania do naszej SAAS (która usuwa naszą domenę dla plików cookie z wielu domen). Po uwierzytelnieniu wyskakującego okienka wyskakujące okienko zamyka się i ramka iframe odświeża się i ładuje wyewidencjonowanie użytkownika wraz z przechowywanymi informacjami (wszystkie wykonane poprawnie). Sesja koszyka przechodzi do iframe za pomocą zapytań http, więc poprawnie trafia na serwer.

Obszar problemu: Moja aplikacja wdraża wiele plików cookie (sesja koszyka, strona odsyłająca itp.), Wydaje się, że TYLKO na safari na urządzeniach iPhone i iPad nagłówki nie wyświetlają wielu plików cookie. Ustawiany jest tylko jeden. Pamiętaj, że mam nagłówek php deklarujący poprawność wielu plików cookie (lub technicznie wielu dozwolonych nagłówków). Oczywiście problem dotyczy przeglądarek mobilnych na stronie klienta, każdy inny ma te problemy?

Zgłoszone przez PID Apple Bug Reporter # 13966978.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion