Aplikacja Android przy użyciu opencv: jak zapisać obraz bez nadpisywania?

Używam następującego kodu do zapisania obrazu w folderze, gdy wybieram opcję:

File path = Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_PICTURES);
String filename = "teste.png";
File file = new File(path, filename);
filename = file.toString();
Highgui.imwrite(filename, mRgba);

Ale chciałbym, aby zapisany obraz NIE PRZEKRACZAŁ obrazu, który jest już w folderze. Jak mogłem to zrobić? Używając pewnego rodzaju indeksu dla każdego obrazu lub czegoś takiego, myślę, ale jak?

Dzięki.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion