Kod błędu 1292 - Obcinana niepoprawna wartość DOUBLE - Mysql

Nie jestem pewien, co to za błąd!

#1292 - Truncated incorrect DOUBLE value: 

Nie mam pola lub danych o podwójnej wartości!

Zmarnowałem całą godzinę próbując to rozgryźć!

oto moje zapytanie

INSERT INTO call_managment_system.contact_numbers 
  (account_id, contact_number, contact_extension, main_number, created_by)
SELECT
  ac.account_id,
  REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(ta.phone_number, '-', ''), ' ', ''), ')', ''),'(','') AS Phone,
  IFNULL(ta.ext, '') AS extention,
  '1' AS MainNumber,
  '2' AS created_by
FROM 
  cvsnumbers AS ta
  INNER JOIN accounts AS ac ON ac.company_code = ta.company_code
WHERE 
  LENGTH(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(ta.phone_number, '-', ''), ' ', ''), ')', ''),'(','') ) = 10

tutaj jest moja tabela tworzenia pokazów dla tabeli, w którą wchodzą wyniki

CREATE TABLE `contact_numbers` (  
  `number_id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `account_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',  
  `person_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',  
  `contact_number` char(15) NOT NULL,  
  `contact_extension` char(10) NOT NULL DEFAULT '',  
  `contact_type` enum('Primary','Direct','Cell','Fax','Home','Reception','Office','TollFree') NOT NULL DEFAULT 'Primary',  
  `contact_link` enum('Account','PDM','Other') NOT NULL DEFAULT 'Account',  
  `status` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '0 = inactive, 1=active', 
   `main_number` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '1 = main phone number',  
  `created_on` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  `created_by` int(11) NOT NULL,  
  `modified_on` datetime DEFAULT NULL,  
  `modified_by` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',  
  PRIMARY KEY (`number_id`),  
  KEY `account_id` (`account_id`),  
  KEY `person_id` (`person_id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=534 DEFAULT CHARSET=utf8

questionAnswers(6)

yourAnswerToTheQuestion