Jak używać dwóch różnych formularzy Django w tym samym szablonie?

Moje formularze.py:

class AlertForm(forms.ModelForm):
class Meta:
  model=Alert
  fields = ('high','medium', 'user')
  widgets = {
    'user': forms.HiddenInput()
  }

AlertCountFormset = modelformset_factory(Alert,
                    form = AlertForm)

Inna klasa Django Form:

class NotifierForm(forms.ModelForm):
high = forms.ChoiceField(choices=NOTIFIER_TYPE)
medium = forms.ChoiceField(choices=NOTIFIER_TYPE)
low = forms.ChoiceField(choices=NOTIFIER_TYPE) 

def save(self, commit=True):
  alert = super(NotifierForm, self).save(commit=False)
  alert.high = self.cleaned_data["high"]
  alert.medium = self.cleaned_data["medium"]
  alert.low = self.cleaned_data["low"]
  alert.save()
  return alert

class Meta:
  model=Notifier
  fields = ('high','medium', 'low', 'user')
  widgets = {
    'user': forms.HiddenInput()
  }

NotifierFormset = modelformset_factory(Notifier,
                  form = NotifierForm)

Poniżej znajdują się pola wyboru:

NOTIFIER_TYPE = (
(0, _('E-mail')),
(1, _('Skype')),
(2, _('IRC'))
)

Chcę wypełnić te dwa formularze tym samym szablonem. Więc wybieram pisanie tych samych widoków dla obu stron, tj .:

def profile_setting(request, slug):
if request.method == 'POST':
  alert_form = AlertForm(request.POST)
  notifier_form = NotifierForm(request.POST)
  if alert_form.is_valid() and notifier_form.is_valid():
    alert = alert_form.save(commit=False)
    notifier = notifier_form.save(commit=False) 
    alert.user = request.user.username
    notifier.user = request.user.username
    notifier.save()
    alert.save()
    return HttpResponseRedirect(reverse('profile_setting', args=[slug]))

extra_context = {
  'alert_form': AlertForm(),
  'notifier_form': NotifierForm()
}
return direct_to_template(request,'users/user_profile_setting.html',
             extra_context)

Zgodnie z tym w moim template.html:

{% block content %}
<h3>{% trans "Alerts limit" %}</h3>
<form action="" method="POST">{% csrf_token %}
  {{ alert_form.as_p }}
  <input type="submit" value="{% trans 'Update' %}" />
</form>

<h3>{% trans "Notifier setting" %}</h3>
<form action="" method="POST">{% csrf_token %}
  {{ notifier_form.as_p }}
  <input type="submit" value="{% trans 'Update' %}" />
</form>

Wszystko jest w porządku, zapisuje dane również w bazie danych. Problem polega jednak na tym, że wypełniam aler_form i klikam aktualizację buttone. aktualizuje również inny formularz o tej samej wartości lub odwrotnie. Na przykład, jeśli wybiorę

1 2 3 for high , medium and low for alert_Form

Następnie zapisuje tę samą wartość dla notify_form. Dlaczego to się dzieje. Czy to nie tak z poglądami?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion