Pokaż wskaźnik aktywności w SDWebImage

Używam obrazu SDWebView i chcę pokazać wskaźnik aktywności jako symbol zastępczy, podczas pobierania obrazu ze zdalnego.

Spróbowałem tutaj odpowiedzi MalkaJak wyświetlić wskaźnik aktywności w SDWebImage, ale wydaje się, że tak

UIImage *cachedImage = [manager imageWithURL:url];

jest przestarzałe.

Czy jest ktoś korzystający z tej biblioteki, który mógłby mi powiedzieć, jak mogę wstawić wskaźnik aktywności podczas ładowania obrazu?

EDYTOWAĆ

Podążając za wskazówkami Michaela Fredericka, skończyłem z tym kodem i wszystko działa dobrze.

UIActivityIndicatorView *activityIndicator = [[[UIActivityIndicatorView alloc] initWithActivityIndicatorStyle:UIActivityIndicatorViewStyleWhite] autorelease];
activityIndicator.hidesWhenStopped = YES;
activityIndicator.hidden = NO;
[activityIndicator startAnimating];
activityIndicator.center = CGPointMake(self.tipImage.frame.size.width /2, self.tipImage.frame.size.height/2);
[imageView setImageWithURL:[NSURL URLWithString:imageString]
     placeholderImage:nil options:SDWebImageProgressiveDownload
          success:^(UIImage *image) { [activityIndicator stopAnimating];[activityIndicator removeFromSuperview]; }
          failure:^(NSError *error) { [activityIndicator stopAnimating];[activityIndicator removeFromSuperview]; }];

[imageView addSubview:activityIndicator];

questionAnswers(15)

yourAnswerToTheQuestion