Doctrine Query Builder nie działa z UPDATE i INNER JOIN

W moim repozytorium mam to zapytanie:

$qb = $this->getEntityManager()->createQueryBuilder();
$qb
    ->update('MyBundle:Entity1', 'e1') 
    ->join('e1.Entity2', 'e2')
    ->set('e1.visibile', '1')
    ->andWhere('e2.id = :id')->setParameter("id", 123)
;

rzuć ten błąd

[Semantical Error] line 0, col 66 near 'e2.id = :id': Error: 'e2' is not defined

Sprawdziłem relację i ma rację. Czy przy dołączaniu do aktualizacji zapytań występuje jakiś problem?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion