Gdzie w dyskryminowanych tabelach

Jak mogę wybrać wszystkie elementy od jednego konkretnego autora? Czy to możliwe? Lub jak mogę edytować obiekty, jeśli chcę mieć wiele typów przedmiotów i pakietów przedmiotów (przedmiot ma wiele przedmiotów)?

Pozycja

/**
 * @ORM\Table()
 * @ORM\Entity
 * @ORM\InheritanceType("JOINED")
 * @ORM\DiscriminatorColumn(name="discr", type="string")
 * @ORM\DiscriminatorMap({
 * "cd"  = "ItemCD",
 * "dvd"  = "ItemDVD",
 * "pack" = "ItemPack",
 * })
 */
class Item
{

  /**
   * @ORM\Column(name="id", type="integer", nullable=false)
   * @ORM\Id
   * @ORM\GeneratedValue(strategy="IDENTITY")
   */
  private $id;

  /**
   * @ORM\Column(name="name", type="string", length=250, nullable=false)
   */
  private $name;

}

ItemCD

/**
 * @ORM\Table()
 * @ORM\Entity
 */
class ItemCD extends Item
{

  /**
   * @ORM\ManyToOne(targetEntity="Author", inversedBy="item")
   * @ORM\JoinColumn(name="author_id", referencedColumnName="id")
   */
  private $author;

}

ItemDVD

/**
 * @ORM\Table()
 * @ORM\Entity
 */
class ItemDVD extends Item
{

  /**
   * @ORM\ManyToOne(targetEntity="Author", inversedBy="item")
   * @ORM\JoinColumn(name="author_id", referencedColumnName="id")
   */
  private $author;

}

ItemPack

/**
 * @ORM\Table()
 * @ORM\Entity
 */
class ItemPack extends Item
{

  /**
   * @ORM\ManyToMany(targetEntity="Item", inversedBy="item")
   * @ORM\JoinTable()
   */
  private $items;

}

Autor

/**
 * @ORM\Table()
 * @ORM\Entity
 */
class Author
{

  /**
   * @ORM\Column(name="id", type="integer", nullable=false)
   * @ORM\Id
   * @ORM\GeneratedValue(strategy="IDENTITY")
   *
   */
  private $id;

  /**
   * @ORM\Column(name="name", type="string", length=250, nullable=false)
   */
  private $name;

}

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion