Błąd INSTALL_FAILED_MISSING_SHARED_LIBRARY w systemie Android

Kiedy próbuję uruchomić aplikację na Androida, która używa Google API, otrzymuję następujący błąd

[2009-07-11 11:46:43 - FirstMapView] Błąd instalacji: INSTALL_FAILED_MISSING_SHARED_LIBRARY
[2009-07-11 11:46:43 - FirstMapView] Sprawdź dane logcat, aby uzyskać więcej informacji.
[2009-07-11 11:46:44 - FirstMapView] Uruchomienie anulowane!

Czy ktoś może mi pomóc rozwiązać ten błąd?

questionAnswers(9)

yourAnswerToTheQuestion