grać w ramową instalację

Próbuję zainstalować framework do gry 2.0.1 na ubuntu 11. Dodałem ścieżkę do gry w ubuntu, mam skonfigurowany SUN JRE 1.6 (java / javac) i podałem skrypty odtwarzania uprawnienia do odczytu / zapisu / wykonywania. Jednak nadal otrzymuję błąd skopiowany poniżej, gdy uruchamiam 'play help' - jest to katalog odtwarzania, który powinien zawierać tylko podkatalogi 'documentation', 'repository', 'framework' i 'samples' lub powinien zawierać także dodatkowe podkatalogi . Wszelkie pomocne sugestie byłyby mile widziane.

<code>java.io.IOException: No such file or directory
at java.io.UnixFileSystem.createFileExclusively(Native Method)
at java.io.File.createNewFile(File.java:900)
at xsbt.boot.Locks$.apply0(Locks.scala:34)
at xsbt.boot.Locks$.apply(Locks.scala:27)
at scala.collection.mutable.FlatHashTable$class.$init$(Proxy.scala:32)
at xsbt.boot.Launch$ScalaProvider.<init>(Launch.scala:110)
at xsbt.boot.Launch$$anonfun$1.apply(Launch.scala:84)
at org.apache.ivy.plugins.namespace.NamespaceRule.newEntry(Cache.scala:17)
at org.apache.ivy.plugins.namespace.NamespaceRule.apply(Cache.scala:12)
at xsbt.boot.Launch.getScala(Launch.scala:86) 
at xsbt.boot.Launch$.run(Launch.scala:49)
at xsbt.boot.Launch$$anonfun$explicit$1.apply(Launch.scala:43)
at xsbt.boot.Launch$.launch(Launch.scala:68)
at xsbt.boot.Launch$.apply(Launch.scala:14)
at xsbt.boot.Boot$.runImpl(Boot.scala:25)
at xsbt.boot.Boot$.main(Boot.scala:15)
at xsbt.boot.Boot.main(Boot.scala)
Error during sbt execution: java.io.IOException: No such file or directory
</code>

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion