Model obciążenia OpenCart poza kontrolerem

Pracuję nad projektem OpenCart, który wymaga sporego dostosowania. dla mojego projektu muszę coś zmienić w bibliotece koszyka (system / library / cart.php).

Musiałbym wywołać niestandardową funkcję zdefiniowaną wewnątrz modelu produktu (katalog / model / katalog / produkt.php).

W kontrolerze ładowanie modelu i korzystanie z jego funkcji jest łatwe:

    $this->load->model("catalog/product");
    $this->model_catalog_product->customFunction();

Ale jak załadować model poza kontrolerem? Nie możesz utworzyć nowej instancji modelu, próbowałem już tego:

    require_once("catalog/model/catalog/product.php");
    $a_model = new ModelCatalogProduct();

To oczywiście nie powoduje, że modele powodujące pracę nie były przeznaczone do użycia w taki sposób.

Próbowałem również użyć operatora rozdzielczości zasięgu (ModelCatalogProduct :: customFunction ()). To też nie działa.

Mogę przekazać wszystkie wymagane informacje jako argumenty, ale wolałbym użyć modelu wewnątrz klasy biblioteki koszyków, ponieważ zmiany będą globalne.

Czy można nawet załadować model poza kontrolerem w OpenCart?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion