Błąd MATLAB: „wcześniej wydawało się, że jest używany jako funkcja lub polecenie”

Chcę utworzyć funkcję o nazwie E7stats, która wykonuje prostą analizę statystyczną wyników pierwszego semestru zawartego w pliku csv. Funkcja przyjmuje jedno wejście łańcuchowe, nazwę pliku, która jest nazwą pliku csv, i zwraca jedno wyjście, tablicę S struktury 1⇥2, z których dwa wpisy zawierają cztery pola średnie, std d ev, max i min, które są średnią, odchyleniem standardowym, wartością maksymalną i minimalną wartością wyników średnioterminowych opartych na elektronice i papierze. Funkcja tworzy również dwa histogramy dwóch wyników średnioterminowych z 30 pojemnikami o jednakowej wielkości. Wyniki uzyskane w pierwszej i drugiej kolumnie CSV są zapisywane w pierwszej i drugiej kolumnie w formacie elektronicznym i papierowym

Moim problemem jest błąd:

„mean” poprzednio wydawało się być używane jako funkcja lub polecenie, co koliduje z jego użyciem tutaj jako nazwy zmiennej. Możliwą przyczyną tego błędu jest to, że zapomniałeś zainicjować zmienną lub zainicjowałeś ją niejawnie przy użyciu load lub eval.

i wiem, DLACZEGO dostaję błąd, ale nie wiem, jak go naprawić, ponieważ, jak stwierdzono powyżej, moje zmienne muszą mieć nazwę średnią, min, max. wszelkie sugestie mile widziane. dzięki!

function S= E7stats(filename)
filename='grades_E7MT1.csv';
S=csvread(filename,1,0);
stddev = std(S)
mean= mean(S)
min= min(S)
max= max(S)

Zapytałem mojego instruktora:

musimy wyświetlić zawartość w tablicy struktury lub po prostu zwrócić tablicę struktury wraz z '1x2 struct array z polami: średnia stddev max i on odpowiedział: struktura jest wyjściem funkcji. nie musisz go wyświetlać w oknie poleceń. Upewnij się tylko, że ma poprawne pola i wartości.

więc teraz jestem naprawdę zdezorientowany tym, jaka powinna być moja funkcja? przepraszam za całe zamieszanie !!

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion