Odchylenie standardowe listy

Chcę znaleźć średnią i odchylenie standardowe 1, 2, ... cyfr kilku list (Z). Na przykład mam

A_rank=[0.8,0.4,1.2,3.7,2.6,5.8]
B_rank=[0.1,2.8,3.7,2.6,5,3.4]
C_Rank=[1.2,3.4,0.5,0.1,2.5,6.1]
# etc (up to Z_rank )...

Teraz chcę wziąć średnią i std*_Rank[0], średnia i std*_Rank[1]itd.
(tj. średnia i std pierwszej cyfry ze wszystkich list (A..Z) _rank;
średnia i std 2. cyfry ze wszystkich list (A..Z) _rank;
średnia i std trzeciej cyfry ...; itp).

questionAnswers(7)

yourAnswerToTheQuestion