Zaloguj się tylko do odczytu z bieżącą datą, dodając błąd do pliku tekstowego jako wynik

Mam poniżej tekst na zdalnych komputerach (lista 50 serwerów) zapisanych w e: logi akcja.log Ten action.log będzie zawierał datę i godzinę oraz za każdym razem, gdy wykonywana akcja będzie śledzona i dołącza datę i godzinę ..... i kolejna linia będzie miała działanie związane z pracą, nie działa ...

Przykładowy tekst pliku action.log .....

[10/15/2012 09:33:56:248 qwe rtd] {some text will be there here}

this time it is working on the task and taken: 2.31 seconds

[10/15/2012 09:34:55:248 qwe rtd] {some text will be there here}

this time it is working on the task and taken: 3.31 seconds

[10/16/2012 09:33:56:248 qwe rtd] {some text will be there here}

this time it is working on the task and taken: 2.31 seconds

[10/16/2012 09:34:55:248 qwe rtd] {some text will be there here}

this time it is working on the task and taken: 3.31 seconds

[10/16/2012 09:34:55:248 qwe rtd] {you got error}
You got error as file missing..

Skrypt, którego szukam, skryptu do odczytu akcji.log z bieżącej daty (dzisiejsza data w powyższej przykładowej dacie to 10/16/2012). A jeśli znaleziono dowolny tekst o nazwie „masz błąd” lub „błąd jako plik brakujący”, a następnie wpisz nazwę serwera do pliku Excel lub pliku tekstowego.

(Podstawowymi kryteriami jest wyszukiwanie tylko w bieżącym tekście daty .... ponieważ poprzednie błędy są nieprawidłowe ...) Szukasz skryptu z forum .... Jestem nowym użytkownikiem skryptów ......

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion