Dlaczego otrzymuję ten błąd Przedwczesny koniec pliku?

Próbuję przeanalizować iXML response, ale zawodzę. Początkowo myślałem, żexml po prostu nie został zwrócony w odpowiedzi, więc spreparowałem poniższy kod z bezpośrednim linkiem do mojegoxml plik online. Jestem w stanie wydrukowaćXML na ekranie bez problemów. Jednak kiedy nazywam moją metodę analizy, otrzymujęPrzedwczesny koniec pliku.

Działa, jeśli przekazuję adres URL bezpośrednio:

builder.parse ("");

ale kończy się niepowodzeniem, gdy przekazałem strumień wejściowy:

builder.parse (connection.getInputStream ());

<code> try {
  URL url = new URL(xml);
  URLConnection uc = url.openConnection();
  HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection )uc;

  connection.setDoInput(true);
  connection.setDoOutput(true);

  InputStream instream;
  InputSource source;
  //get XML from InputStream
  if(connection.getResponseCode()>= 200){
    connection.connect();    
    instream = connection.getInputStream();     
    parseDoc(instream);   
  }
  else{
    instream = connection.getErrorStream();
  }


} catch (MalformedURLException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
} catch (ParserConfigurationException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
} catch (SAXException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
} static void parseDoc(InputStream instream) throws ParserConfigurationException,
 SAXException, IOException{


 BufferedReader buff_read = new BufferedReader(new InputStreamReader(instream,"UTF-8"));
  String inputLine = null;

  while((inputLine = buff_read.readLine())!= null){
    System.out.println(inputLine);
  }

 DocumentBuilderFactory factory =DocumentBuilderFactory.newInstance();
 factory.isIgnoringElementContentWhitespace();
 DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
 Document doc = builder.parse(instream);
}
</code>

Błędy, które otrzymuję:

<code>  [Fatal Error] :1:1: Premature end of file.
org.xml.sax.SAXParseException: Premature end of file.
  at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.DOMParser.parse(Unknown Source)
  at com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.DocumentBuilderImpl.parse(Unknown Source)
  at javax.xml.parsers.DocumentBuilder.parse(Unknown Source)
  at com.ameba.api.network.MainApp.parseDoc(MainApp.java:78)
  at com.ameba.api.network.MainApp.main(MainApp.java:41)
</code>

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion