Komórki UITableView nie są zerowane podczas inicjalizacji

Przygotowuję mojeUITableView za pomocą edytora storyboardów. Do tworzenia moich komórek używam standardowej metody delegowania:

<code>- (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath 
{
  UITableViewCell *cell = [tableView dequeueReusableCellWithIdentifier:@"SearchResultCell"];
    if (cell == nil)
    {
    // Do cell setup
    }
  // etc
  return cell;
}
</code>

Z wyjątkiem sytuacji, gdy komórka jest usuwana po raz pierwszy, nie jest zerowa, jak powinna być. Zatem kod wewnątrz instrukcji if nigdy nie jest wykonywany.

Ludzie otrzymują ten błąd, gdy ich identyfikatory ponownego użycia są niespójne, więc sprawdziłem, czy używam dokładnie tego samego identyfikatora ponownego użycia w widokach serii ujęć, jak w moim kodzie. Nadal stoi problem. Mam także kilka tabelarycznych w ramach projektu i każdy z nich ma unikalny identyfikator ponownego użycia. Wciąż nie ma kości. Czy ktoś wie coś jeszcze, co może być tutaj błędne?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion