Zdarzenia dotykowe przeglądarki Android przestają być aktualizowane. płótno / elementy - jak się obejść?

Natrochę natywna przeglądarka Androida dotykająca strony wydaje się zatrzymywać aktualizację wyświetlacza do momentu zwolnienia palca. Dzieje się tak zarówno w przypadku animacji opartej na elementach HTML, jak i animacji opartej na płótnie. Nie zatrzymuje jednak normalnego wykonywania js, a inne zdarzenia są uruchamiane normalnie. Na urządzeniach z tym problemem przeglądarka delfinów również wydaje się działać (choć nie firefox).

Touchstart / move mają zarówno preventDefault (), jak i stopPropergation (), cancelBubble = true; oraz e.returnValue = false ;. W CSS wybór webkit został również wyłączony. Strona nie będzie się przewijać.

Podobne pytanie zostało zadane tutaj:Czy przeglądarka z systemem Android blokuje DOM na touchStart?

ale chciałbym się dowiedzieć, czy to zachowanie można przezwyciężyć, a przynajmniej odkryć, na jakie urządzenia wpłynie problem, czy jest to urządzenie lub wersja systemu Android? Jeśli nie możesz odpowiedzieć na pytanie z uruchomioną wersją demonstracyjną i zgłosić swoje doświadczenie wraz z modelem urządzenia i identyfikatorem użytkownika (wyświetlanym na dole strony demonstracyjnej), komentarz może pomóc innym lub sobie odpowiedzieć na pytanie.

Oto demonstracja i kroki do odtworzenia zachowania. Kod QR dla łącza można znaleźć tutajhttps://s3-eu-west-1.amazonaws.com/canvas-test-pd/tmp.png.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/canvas-test-pd/index.html

Na stronie internetowej znajduje się płótno na górze i div z obrazem tła na dole. Co sekundę płótno jest czyszczone i wyświetlany jest inny obraz, a div ma swoją klasę przełączoną (oba przełączają się między 0 a 1 png). Po kilkukrotnym przełączeniu umieść palec na płótnie (górne szare pole) i przytrzymaj go. Poczekaj, aż animacja będzie kontynuowana (czasami zatrzyma się raz lub dwa razy) i jeśli wystąpią jakiekolwiek zniekształcenia wizualne.

Aktualizacja Wygląda na to, że Galaxy Tab działający w wersji 3.2 wymaga obsługi funkcji touchstart / koniec dokumentu, a nie tylko wymaganych div na ekranie, aby kontynuować aktualizację wyświetlacza. Dzięki jimpic.

Zaczynam wierzyć, że jest to problem powodowany przez skórki producentów, chociaż trudno to udowodnić.

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion