Nie można pobrać jSon dataStore do wykresu ExtJS (Sencha Touch): wyświetla błąd „nie można odczytać właściwości„ długość ”undefined”

EDYCJA Używam próbki wykresów dotykowych Sencha dla wykresów kolumnowych. Kod jest taki jak poniżej

<code>new Ext.chart.Panel({
  fullscreen: true,
  title: 'Column Chart',
  dockedItems: [{
    xtype: 'button',
      iconCls: 'help',
      iconMask: true,
      ui: 'plain',
      handler: onHelpTap
    }, {
      xtype: 'button',
      iconCls: 'shuffle',
      iconMask: true,
      ui: 'plain',
      handler: onRefreshTap
    }],
    items: {
      cls: 'column1',
      animate: {
        easing: 'bounceOut',
        duration: 750
      },
      store: window.store1,
      shadow: false,
      gradients: [{
        'id': 'v-1',
        'angle': 0,
        stops: {
          0: {
            color: 'rgb(212, 40, 40)'
          },
          100: {
            color: 'rgb(117, 14, 14)'
          }
        }
      },
      {
        'id': 'v-2',
        'angle': 0,
        stops: {
          0: {
            color: 'rgb(180, 216, 42)'
          },
          100: {
            color: 'rgb(94, 114, 13)'
          }
        }
      },
      {
        'id': 'v-3',
        'angle': 0,
        stops: {
          0: {
            color: 'rgb(43, 221, 115)'
          },
          100: {
            color: 'rgb(14, 117, 56)'
          }
        }
      },
      {
        'id': 'v-4',
        'angle': 0,
        stops: {
          0: {
            color: 'rgb(45, 117, 226)'
          },
          100: {
            color: 'rgb(14, 56, 117)'
          }
        }
      },
      {
        'id': 'v-5',
        'angle': 0,
        stops: {
          0: {
            color: 'rgb(187, 45, 222)'
          },
          100: {
            color: 'rgb(85, 10, 103)'
          }
        }
      }],
      axes: [{
        type: 'Numeric',
        position: 'left',
        fields: ['wins'],
        minimum: 0,
        maximum: 10,
        label: {
          renderer: function (v) {
            return v.toFixed(0);
          }
        },
        title: 'Wins'
      },
      {
        type: 'Category',
        position: 'bottom',
        fields: ['School'],
        title: 'School'
      }],
      series: [{
        type: 'column',
        axis: 'left',
        highlight: true,
        renderer: function (sprite, storeItem, barAttr, i, store) {
          barAttr.fill = colors[i % colors.length];
          return barAttr;
        },
        label: {
          field: 'wins'
        },
        xField: 'School',
        yField: 'wins'
      }],
      interactions: [{
        type: 'panzoom',
        axes: ['bottom']
      }]
    }
  });

}
</code>

EDYTOWANE: Teraz mogę załadować dane json, gdy sprawdzę to w debuggerze, ale mój wykres nadal nie jest wyświetlany. Oto mój zaktualizowany kod

<code>Ext.regModel('Details', { fields: [{ name: 'School' }, { name: 'wins'}] });

// create the Data Store
window.store1 = new Ext.data.Store({
  model: 'Details',
  proxy: {
    type: 'scripttag',
    url: 'http://localhost:2650/AjaxWCFService.svc/GetDataset',
    reader: {
      root: 'data',
      type: 'json'
    }
  },
  autoLoad: true
});
</code>

doceniam, jeśli ktoś mógłby mi powiedzieć, czy robię coś złego.

STARY POST: Używam wyjścia json do powiązania z moim wykresem Sencha Column. Mój kod jest następujący:

<code>Ext.regModel('details', { idProperty: 'name', fields: ['School', 'wins'] });
// create the Data Store
window.store1 = new Ext.data.Store({
  model: 'details',
  autoLoad: true,
  proxy: {
    type: 'ajax',
    method: 'POST',
    url: 'http://localhost:2650/AjaxWCFService.svc/GetDataset',
    reader: {
      type: 'json',
      root: 'data'
    }
  },
  listeners: {
    load: function (obj, records) {
      Ext.each(records, function (rec) {
        console.log(rec.get('name'));
      });
    }
  } 
});
</code>

To są dane json, które są zwracane z adresu URL

<code>{
  data: [
    {School:'Dukes',wins:'3'},
    {School:'Emmaus',wins:'10'},
    {School:'Maryland',wins:'5'},
    {School:'Virginia',wins:'2'}
  ]
}
</code>

Ale to nie wyświetla wykresu zamiast tego otrzymuję błąd javascript „Nieprzechwycony błąd typu: nie można odczytać długości właściwości niezdefiniowanej” w pliku sencha-touch.js.

Jeśli utrudnię kodowanie danych bezpośrednio z wyjścia json, to działa

<code>window.store1 = new Ext.data.JsonStore({
  root: 'data',
  fields: ['School', 'wins'],
  autoLoad: true,
  data: [
    {School:'Dukes',wins:'3'},
    {School:'Emmaus',wins:'10'},
    {School:'Maryland',wins:'5'},
    {School:'Virginia',wins:'2'}
  ]
});
</code>

Również po załadowaniu jsonStore z ExtDesigner działa poprawnie. Kiedy kopiuję ten sam kod w moim pliku indeksowym Secha index.js, nie działa.

Czy ktoś może mi powiedzieć, co robię źle w moim kodzie?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion