Wyniki wyszukiwania dla "extjs"

7 odpowiedzi

Jak wymusić wyświetlanie dziesiętnego pola ExtJS NumberField z określoną dokładnością?

Mam formularz z

6 odpowiedzi

jak pokazać / ukryć kolumnę w panelu siatki extjs 3

1 odpowiedź

Renderuj Ext.application w div

Próbuję uruchomić ExtJS4

3 odpowiedź

ExtJS: jak zwrócić sukces json w / dane przy użyciu asp.net mvc

Próbuję użyć ExtJS z Asp.Net MVC i jak na razie jest dobrze. (Niezła robota na ExtJS) Aby było łatwiej, potrzebuję pomocy w zwrocie danych z .net do ExtJS.Ex...

5 odpowiedzi

Kolumna kontrolna Extjs jest wyłączona dla niektórych wierszy na podstawie wartości

Mam siatkę z kolumną kontrolną. To dataIndex jest na przykład „zaznaczone”.Chcę wyłączyć lub ukryć pola wyboru dla niektórych wierszy, w których inna wartość...

3 odpowiedź

Załaduj kontrolkę użytkownika po stronie klienta

3 odpowiedź

integracja springMVC i extjs

2 odpowiedź

Najlepsze podejście do tworzenia niestandardowego ExtJS czystego HTML

Dlatego muszę utworzyć komponent ExtJS (wersja 2.3.0). Komponent jest po prostu zwykły HTML (stylizowany) - jest to nagłówek.Moje obecne podejście polega na ...

1 odpowiedź

jak kliknąć pola wyboru w wyskakującym oknie, które nie ma nazwy, etykiety

Jestem nowym użytkownikiem webdrisera Selenium. Pracuję nad aplikacją, w której kliknięcie przycisku spowoduje wyświetlenie okna do tworzenia nowego folderu....

1 odpowiedź

Extjs Treepanel: CSS do zmiany domyślnych ikon (węzeł i liść)

Mam taki panel drzewahttp://jsfiddle.net/bmbMy/ Próbuję zmienić domyślne ikony (węzeł i liść) przy użyciu css. Ale to nie działa.