$ watch nie działa, gdy model jest aktualizowany w zakresie. $ stosuje się w dyrektywie

Mam dyrektywę, w której dodałem zegarek do modelu „existingfiles” zakresu dyrektywy. Kiedy następuje zmiana modelu poprzez zakres. $ Apply, nie ma połączenia do słuchacza w zegarku.

Oto kod dyrektywy, uprzejmie daj mi znać, jeśli czegoś tu brakuje,

  directive('fileuploadPlugin', function() {
  var linkFn;
  linkFn = function(scope, element, attrs) {
    angular.element(element).ready(function() {
      jQuery('#fileupload').fileupload({
        done: function (e, data) {
          scope.$apply(function(scope) {
            for(var i=0; i < data.result.filesuploaded.length; i++){
                   scope.existingfiles.push(data.result.filesuploaded[i]);
          };               
          });
        }
    });
    scope.$watch('existingfiles', function(newValue, oldValue) {
        element.imagesLoaded(function() {
        scope.$apply( function() {
          element.masonry({
            itemSelector : '.box'
          });
        });
      });
    });
  };
  return {
    templateUrl : 'templates/fileupload_plugin.htm',
    restrict  : 'A',
    scope    : {
      existingfiles  : '=ngModel',
    },
    link    : linkFn
  }; 
   })

Oto moje wezwanie do dyrektywy,

<div fileupload-plugin ng-model="existingfiles"></div>

Uprzejmie daj mi znać, jak upewnić się, że model jest właściwie oglądany

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion