Grunt z kompasem i zegarkiem kompiluje się powoli

Kompilacja pliku css zajmuje dość dużo czasu. Nie jestem pewien, czy jest to normalny, ale regularny zegarek kompasu zajmuje około 5 sekund.

Więc pytanie brzmi, czy jest jakiś sposób na przyspieszenie czasu kompilacji w Grunt, czy lepiej jest po prostu trzymać się zegarka kompasu?

Running "compass:dist" (compass) task
♀unchanged images/sprite-sf580a96666.png
overwrite stylesheets/app.css (3.263s)
unchanged images/sprite-sf580a96666.png
overwrite stylesheets/app_fr.css (3.289s)
Compilation took 11.116s

Running "watch" task
Completed in 13.974s at Wed Dec 18 2013 13:53:05 GMT-0500 (Eastern Standard Time- Waiting...
OK
>> File "scss\_core.scss" changed.

Gruntfile.js:

compass: {
    dist: {
      options: {
      config: 'config.rb'
      }
    }
  },

  watch: {
    sass: {
      files: ['scss/*.scss'],
      tasks: ['compass:dist'],
      options: {
        spawn: false,
      }
    },
    scripts: {
      files: ['js/*.js'],
      tasks: ['concat', 'uglify'],
      options: {
        spawn: false,
      }
    }
  }

});

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion