wykrywanie chronionych konstruktorów (ewentualnie abstrakcyjnych) klasy bazowej

Eksperymentuję z nowymi funkcjami C ++ 11. W mojej konfiguracji naprawdę chciałbym używać dziedziczenia konstruktorów, ale niestety żaden kompilator jeszcze ich nie implementuje. Dlatego próbuję symulować to samo zachowanie. Mogę napisać coś takiego:

template <class T>
class Wrapper : public T {
  public:
  template <typename... As>
  Wrapper(As && ... as) : T { std::forward<As>(as)... } { }
  // ... nice additions to T ...
};

To działa ... przez większość czasu. Czasami kod za pomocąWrapper klasa (-y) musi użyć SFINAE, aby wykryć, w jaki sposóbWrapper<T> może być skonstruowany. Istnieje jednak następujący problem: jeśli chodzi o rozdzielczość przeciążenia, konstruktorWrapper<T> zaakceptuje wszelkie argumenty - ale kompilacja się nie powiedzie (a tak jestnie objęte przez SFINAE), jeśli typT nie można ich skonstruować za pomocą tych.

Próbowałem warunkowo włączyć różne instancje szablonu konstruktora za pomocąenable_if

  template <typename... As, typename std::enable_if<std::is_constructible<T, As && ...>::value, int>::type = 0>
  Wrapper(As && ... as) // ...

który działa dobrze tak długo, jak:

odpowiedni konstruktorT jestpublicT nie jest abstrakcyjny

Moje pytanie brzmi: jak pozbyć się powyższych dwóch ograniczeń?

Starałem się pokonać pierwsze, sprawdzając (używając SFINAE isizeof()) czy wyrażenienew T(std::declval<As &&>()...) jest dobrze uformowanyw ciągu Wrapper<T>. Ale to oczywiście nie działa, ponieważ jedyny sposób, w jaki klasa pochodna może korzystać z chronionego konstruktora bazy, znajduje się na liście inicjowania elementów.

Dla drugiego nie mam pojęcia - i to jest to, czego potrzebuję więcej, ponieważ czasami jest toWrapper który implementuje abstrakcyjne funkcjeT, czyniąc go kompletnym typem.

Chcę rozwiązania, które:

jest poprawny zgodnie ze standardemdziała w każdym z gcc-4.6. *, gcc-4.7. * lub clang-3. *

Dzięki!

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion