Wyniki wyszukiwania dla "signals-slots"

2 odpowiedź

qt sygnał niezdefiniowany błąd odniesienia

Mam serwer klasy, dla którego utworzyłem połączony sygnał (nazwa QString). Nazywam to funkcją o nazwie join (nazwa QString), ale otrzymuję błądServer.o: In f...

1 odpowiedź

PyQt4 @pyqtSlot: do czego służy wynik kwarg?

Czytająctopojawiły się dwa pytania:1. Mówiczasami konieczne jest wyraźne oznaczenie metody Pythona jako gniazda QtPodczas gdy zawsze używam dekoratora @pyqtS...

4 odpowiedź

Qt: znaczenie wartości zwrotu w slocie?

Zgodnie z dokumentacją wartość zwrotu z gniazda nic nie znaczy.Jednak w wygenerowanym kodzie moc widzę, że jeśli slot zwraca wartość, ta wartość jest używana...

2 odpowiedź

PyQt: Podłączanie sygnału do gniazda w celu rozpoczęcia operacji w tle

3 odpowiedź

Sygnały Qt i sloty: uprawnienia

Istnieją rozbieżności między respektowanymi odpowiedziami tutaj na temat SO a rzeczywistymi dokumentami Qt.Przeczytałemto pytanie i chcę dalszych wyjaśnień. ...

4 odpowiedź

Wysyłanie wiadomości między dwoma widżetami za pomocą sygnałów i slotów

4 odpowiedź

Jak przechwycić WSZYSTKIE sygnały emitowane przez dane zdarzenie w Qt?

2 odpowiedź

P: Czy mogę połączyć sygnały / gniazda do siebie w konstruktorze?

EDYCJA: Nie dotyczy sygnałów / gniazd / połącz. Problemem był konstruktor wywołujący konstruktor.Może być lepszy sposób na zrobienie tego - byłbym zaintereso...

2 odpowiedź

Jak sygnał i sloty są wdrażane pod maską?

To pytanie jest już zadawane na tym forum, ale nie rozumiem pojęcia.Czytałem i wydaje się, że sygnał i sloty są implementowane za pomocą wskaźników funkcji, ...

1 odpowiedź

Qt Designer, brak menu „przejdź do slotu” w menu kontekstowym?