Wyniki wyszukiwania dla "phantomjs"

4 odpowiedź

CasperJS nie może wywołać nieskończonego przewijania twittera

Próbuję uzyskać informacje z twitteraCasperJS. I utknąłem w nieskończonym zwoju. Chodzi o to, że nawet użycie jquery do przewijania strony w dół wydaje się d...

1 odpowiedź

Element.Click nie został wykonany podczas korzystania z webdrivera PhantomJS selenum w .Net

Korzystam z naszego istniejącego narzędzia, które działa doskonale przy użyciu implementacji Firefox i Chrome Selenium IWebdriver.Przeprowadzam teraz ekspery...

1 odpowiedź

Testy kątomierza na PhantomJS

Wydaje mi się, że PhantomJS nie może pomyślnie przejść testu. Próbowałem zintegrować go z moim projektem, ale po tym niepowodzeniu próbowałem uruchomić podst...

1 odpowiedź

Dlaczego Capybara odrzuca moją sesję po jednym wydarzeniu?

Testowanie aplikacji szyny, która ma

1 odpowiedź

Debugowanie niepowodzeń PhantomJS webpage.open

W PhantomJS webpage.open pobiera wywołanie zwrotne z parametrem statusu, który jest ustawiony na „sukces” lub „niepowodzenie”. Zgodnie z dokumentami będzie t...

1 odpowiedź

Próbując skonfigurować Grunta do automatyzacji niektórych testów, testowanie działa poprawnie w przeglądarce, ale nie w linii poleceń

Obecnie próbuję włączyć GruntJS za pomocą kilku wtyczek (wtyczki PhantomJS Qunit i Connect). Jednak skonfigurowanie prostego testu rzuca mi błędy i nie mogę ...

5 odpowiedzi

selenium.common.exceptions.WebDriverException: Wiadomość: „Nie można połączyć się z GhostDriver”

1 odpowiedź

phantomjs - Cookie nie jest wysyłane dla żadnych żądań XHR / POST / GET AJAX

1 odpowiedź

PyCharm nie może połączyć się z GhostDriver

3 odpowiedź

phantomjs pdf na stdout

Rozpaczliwie próbuję wyprowadzić plik PDF wygenerowany przez phantomJS na standardowe wyjścietutajTo, co otrzymuję, to pusty plik PDF, chociaż nie ma rozmiar...