Możliwe ODP.NET i ClickOnce?

Mamy aplikację sqlserver (WinForms), która jest wdrażana z ClickOnce, która rozmawia bezpośrednio z bazą danych. Jeśli jesteśmy zmuszeni przenieść go na oracle, czy można użyć ODP.NET z ClickOnce.

(Użytkownicy mogą nie mieć uprawnień administratora na swoich komputerach)

tło

Ta aplikacja do importowania danych jest używana przez garstkę użytkowników w witrynie każdego klienta, która korzysta z zalogowanego logowania, aby połączyć się z SQL Server. Większość użytkowników uzyskuje dostęp do systemu var i aplikacji Asp.net lub aplikacji WinForms (clickOnce), która rozmawia z usługą internetową.

Zobacz też "Jak napisać aplikację .Net, która współpracuje zarówno z SqlServer, jak i Oracle "

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion