Wyniki wyszukiwania dla "objective-c++"

2 odpowiedź

Jak zrobić std :: vector z innego wektora z określonym filtrem?

1 odpowiedź

Używanie @import w celu C w połączeniu z __cplusplus

1 odpowiedź

„Inicjalizator nie jest stałą czasu kompilacji” błąd działa w .mm?

Jestem zdziwiony sytuacją, którą obserwuję i pokochałbym pewien wgląd. Najpierw używam Xcode 5 z opcjami kompilatora LLVM 5 ustawionymi na domyślne.Mam wiers...

2 odpowiedź

Zdobycie kontaktu z światemListener w Box2D

Piszę grę na Mac OS, używając cocos2D i Box2D. Dodałem

1 odpowiedź

Klasy C w strukturach z ARC

Próbowałem utworzyć strukturę z klasami w tym:

3 odpowiedź

Wywoływanie C ++ z Objective-C

4 odpowiedź

Dlaczego twierdzenie po prostu kończy program skompilowany dla iPhone'a?

Debuguję mocno zaaplikowaną aplikację na iPhone'a (Xcode, Objective-C ++ i symulator urządzenia). W niektórych przypadkach błąd assert zakończyłby działa...

3 odpowiedź

Importuj pliki .CPP z działającego projektu iOS i zmień nazwę na .mm

Skopiowałem plik .CPP i jego plik .h z projektu roboczego do nowego.Zmieniłem nazwę końcówki z .CPP na .mm, ale to wciąż daje mi błędy.W pliku .h w pobliżu d...

1 odpowiedź

autoreleasepool nie został zadeklarowany w tym błędzie zakresu

Mój projekt jest w XCode 4.2. Ten projekt kompiluje się dla zwykłej kompilacji debugowania.Ale kiedy zmieniam typ kompilacji na profil (chcę profilować użyci...

3 odpowiedź

iOS SoundTouch framework Przykład wykrywania BPM