Rozwijane menu dla relacji Wiele do wielu w szynach przy użyciu atrybutów zagnieżdżonych

Mam trzy stoły za pośrednictwem wielu stowarzyszeń: Supermarket, Product and Supply. Każdy supermarket może pomieścić wiele produktów, a każdy produkt może być sprzedawany w wielu supermarketach. Powiązanie jest budowane za pomocą modelu Dostaw.

Supermarket:

class Supermarket < ActiveRecord::Base
 attr_accessible :name, :address, :products_attributes

 has_many :supplies
 has_many :products, :through => :supplies

 accepts_nested_attributes_for :products
end

Produkt:

class Product < ActiveRecord::Base
 attr_accessible :name, :supermarkets_attributes

 has_many :supplies
 has_many :supermarkets, :through => :supplies
 accepts_nested_attributes_for :supermarkets
end

Stowarzyszenie przez dostawę:

class Supply < ActiveRecord::Base
 attr_accessible :supermarket_id, :product_id

 belongs_to :supermarket
 belongs_to :product
end

Stworzyłem rusztowania i zalałem stół supermarketów. W moim formularzu produktu chcę użyć jednego (lub więcej) rozwijanych menu, aby wybrać odpowiadające im nazwy supermarketów. Celem jest stworzenie nowego produktu przy jednoczesnym tworzeniu powiązania za pomocą tabeli dostaw. Jak powinien wyglądać kod w formie i / lub kontrolerze dla produktów, jeśli chcę wybrać odpowiednie supermarkety stamtąd?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion