niezdefiniowana metoda `default_scoped? ' podczas uzyskiwania dostępu do zakresu

Otrzymuję ten błąd podczas uzyskiwania dostępu do zakresów.

Oto model AR

class StatisticVariable < ActiveRecord::Base
  attr_accessible :code, :name

  has_many  :statistic_values

  scope :logins, where(code: 'logins').first
  scope :unique_logins, where(code: 'unique_logins').first
  scope :registrations, where(code: 'registrations').first

end

i kiedy próbujęStatisticVariable.logins lub jakiekolwiek inne zakresy, które daje:

NoMethodError: undefined method `default_scoped?'

Jeśli skonfiguruję zakres jako metodę klasy, to działa doskonale.

def self.registrations
    where(code: 'registrations').first
end

Proszę, poproś mnie o zrozumienie i rozwiązanie tego problemu.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion