Wyniki wyszukiwania dla "mapfragment"

4 odpowiedź

Mapfragment findFragmentById zawsze null

2 odpowiedź

Czy powinienem używać MapView lub MapFragment

Nie jestem pewien, czy powinienem używać

2 odpowiedź

NulPointerException na mapach.y.p.onResume (Nieznane źródło) na temat implementacji fragmentów dla OSMDroid

Obecnie próbuję przenieść moją aktywność mapy OSMDroid na fragmenty. Wygląda na to, że wszystko zostało ustawione poprawnie, ale otrzymuję ten dziwny wyjątek...

2 odpowiedź

findFragmentById zawsze zwraca wartość null

Używam paska akcji w trybie nawigacji w głównej aktywności. Różne karty mają różne układy, a na jednej z tych kart osadzam układ, w którym znajduje się MapFr...

4 odpowiedź

Binarny wiersz pliku XML nr 8: błąd nadmuchiwania fragmentu klasy, Google Maps

4 odpowiedź

Fragment mapy V2 w fragmencie

Stoję w obliczu problemu „Wskaźnik zerowy Expcepttion at getmap ()” w fragmentach mapy Google. Chcę wstawić fragment mapy do fragmentu. Sprawdź kod i daj zna...

6 odpowiedzi

Mapfragment Google nie działa w Androidzie