Czy mogę tworzyć dynamiczne nazwy obiektów w JavaScript? [duplikować]

Możliwy duplikat:
javascript - zmienne dynamiczne
Dynamiczne nazwy zmiennych JavaScript

Muszę utworzyć wiele obiektów na stronie i chcę nazywać je sekwencyjnie. Czy można to zrobić w JavaScript?

for (i=0;i<num;i++){
  var obj+i = new myObject("param1","param2");
  obj+i.someProperty = value;
}

W ten sposób mogę dynamicznie tworzyć różne liczby obiektów (w zależności od wartości „num”), a następnie odpowiednio ustawiać ich właściwości.

Mogę to zrobić w PHP, czy można to zrobić w JavaScript?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion