Wyniki wyszukiwania dla "dotless"

2 odpowiedź

Dotless - nie można odwoływać się do mniej zmiennych w oddzielnym pliku z pakietowaniem MVC

Mam nadzieję, że nie tworzę duplikatu tematu, ale szukam od dwóch dni i nie mogę znaleźć rozwiązania tego problemu.Rozpoczynamy nowy projekt wMVC4 i mamy mni...

4 odpowiedź

Dotless nie kompiluje; w Bootstrap 3 mniej źródła

Używam kompilacji mniejszych plików dotless 1.3.1.0. To działało dobrze z bootstrapem 2.x, ale po przełączeniu na bootstrap 3.0.0 (pobrano źródło stąd:http:/...

1 odpowiedź

Importuj LESS z serwera

W mojej aplikacji ASP.NET MVC mam akcję, która zwraca LESS zmienne.Chciałbym zaimportować te zmienne do mojego głównego pliku LESS.Jaki jest zalecany sposób ...